Ilość: 0

Cena:
0.00 PLN
Felgi aluminiowe schmer

Warunki gwarancji


 
 
 
Reklamacji podlegają felgi, w których w momencie zakupu bądź w trakcie użytkowania ujawnią się wady fabryczne (wynikające z błędów zaistniałych w procesie produkcyjnym, wady konstrukcyjne i materiałowe)

Uszkodzenia mechaniczne towaru nie podlegają reklamacji.


Wady fabryczne produktu należy zgłosić w ciągu dwóch tygodni od momentu ich wykrycia poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@schmer.pl z dopiskiem "REKLAMACJA-zamówienie nr XX"

Reklamacja będzie rozpatrywana wyłącznie pod warunkiem, gdy towar zostanie zwrócony w oryginalnych kartonach, których opis jest zgodny z towarem reklamowanym wraz z dokumentem stwierdzającym zakup towaru (faktura lub paragon).

UWAGA
- proszę przymierzyć felgi do auta przed zamontowaniem na nich opon.

Sklep www.schmer.pl nie ponosi odpowiedzialności za straty czasu i niedogodności wynikające z czasu przestoju pojazdu oraz inne szkody będące następstwem wady produktu oraz przeprowadzanego procesu reklamacji.Felgi Alcar (Aez, Dezent, Dotz, Enzo)

Felgi ATT
Felgi Antera
Felgi CMS
Felgi Ronal


Warunki gwarancyjne felg aluminiowych ATT

 1. Udzielamy gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu.
 2. Gwarancja będziemy rozpatrywać po przedstawieniu przez Kupującego ważnego dowodu zakupu Produktu z datą sprzedaży reklamowanego wyrobu.
 3. Ujawnione w okresie gwarancji wady, będą usuwane bezpłatnie. Naprawa/wymiana towaru zostanie wykonana w możliwie krótkim czasie, nieprzekraczającym 21 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takich jak: uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia, niewłaściwa eksploatacja lub obsługa, użycie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, jak również eksploatacja niezgodna z przeznaczeniem.
 5. Gwarancja nie ma zastosowania również w przypadku dokonania nieautoryzowanych napraw, stosowania w okresie eksploatacji śrub/nakrętek innych niż dostarczone przez Sprzedawcę, zmian konstrukcyjnych lub używania wyrobów niezgodnie z przeznaczeniem.
 6. Gwarancja nie obejmuje śrub/nakrętek, na których nastąpiło mechaniczne uszkodzenie powierzchni
 7. W przypadku reklamacji uzasadnionej, zwrócimy koszty przesyłki wg naszych stawek.


Warunki gwarancyjne felg aluminiowych ALCAR

PRZEDMIOT GWARANCJI I GWARANT
 1. Przedmiotem gwarancji udzielonej zgodnie z postanowieniami niniejszej karty gwarancyjnej są felgi aluminiowe marki: AEZ, DOTZ, DEZENT i ENZO przeznaczone do samochodów osobowych, dostawczych i terenowych, zwanych dalej Wyrobami.
 2. Gwarantem w rozumieniu niniejszej karty gwarancyjnej jest ALCAR POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, przy ul.Raszyńskiej 13, 05-500 Piaseczno. OKRES GWARANCJI 1. Gwarancji udziela się na okres 3 lat od daty sprzedaży do klienta finalnego

WARUNKI ROZPATRYWANIA GWARANCJI
 1. Warunkami rozpatrzenia gwarancji są:
  a) wypełnienie zgłoszenia reklamacyjnego na formularzu Gwaranta
  b) dostarczenie reklamowanego Wyrobu
  c) przedłożenie wypełnionej Karty Gwarancyjnej
  d) przedłożenie dowodu zakupu Wyrobu
  e) na żądanie przyjmującego reklamację, lub Gwaranta – udostępnienie pojazdu do oceny stanu technicznego przez Gwaranta
  Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
 2. Wszelkie reklamacje mogą być składane w punkcie sprzedaży w którym wystawiono kartę gwarancyjną, lub w punkcie sprzedaży wskazanym przez Gwaranta, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od ujawnienia wady.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji w sposób określony w punktach 1 i 2.
 4. Gwarancja nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasową niesprawność pojazdu, niewygodę, bądź inne związane ze złożeniem reklamacji niedogodności, lub koszty.
 5. W przypadku uznania reklamacji, Spółka może według własnego wyboru wymienić Wyrób na wolny od wad, lub wady te usunąć. Odbywa się to w jak najkrótszym terminie wynikającym z możliwości produkcyjnych dostawców Spółki i innych ciążących na nim zobowiązań. Strony mogą także uzgodnić udzielenie odpowiedniego rabatu od ceny. Jeśli Spółka nie jest w stanie, lub nie chce z powodu uzasadnionych kosztów, lub innych uzasadnionych przyczyn wymienić ,lub zapewnić zgodności z przeznaczeniem dowolnych towarów lub części, Klient ma prawo do otrzymania zwrotu ceny zakupionego Wyrobu.
 6. Na czas rozpatrzenia reklamacji Gwarant nie wydaje kół zastępczych.
 7. Złożenie reklamacji w sposób określony w punktach 1 i 2 oznacza akceptację warunków gwarancji określonych w niniejszym dokumencie.

SYTUACJE NIE OBJĘTE GWARANCJĄ
 1. Niniejszą gwarancją nie są objęte jakiekolwiek Wyroby naprawiane, bez względu na sposób i zakres naprawy, oraz na osobę która naprawiała Wyrób.
 2. Niniejszą gwarancją nie są również objęte Wyroby uszkodzone między innymi na skutek:
  a) nieprawidłowego montażu, lub demontażu felg
  b) nieprawidłowej eksploatacji felg
  c) eksploatacji niezgodnie z przeznaczeniem, wynikającym z Katalogu felg aluminiowych, lub Konfiguratora ze stron www.alcar.pl
  d) złego stanu technicznego pojazdu, głównie związanego z układem jezdnym auta.
  e) niewłaściwej konserwacji felg, a w szczególności użycia agresywnych środków chemicznych do ich czyszczenia, bądź zastosowania myjek wysokociśnieniowych z odległości mniejszej niż 20 cm od powierzchni felgi.
  f) uszkodzeń mechanicznych takich jak: odkształcenia felgi w wyniku uderzenia, obtarcia powierzchniowe powłoki lakierniczej, bądź przebicia felgi przez ostre przedmioty.
  g) nieprawidłowego przechowywania Wyrobów poprzez brak ich zabezpieczenia przed działaniem wilgoci, substancji żrących, lub bardzo wysokiej temperatury.
  h) nieprawidłowego transportu Wyrobu przez Klienta
  i) wykorzystania pojazdu do celów sportowych
  j) wypadku drogowego

WYMOGI MONTAŻOWE I EKSPLOATACYJNE FELG
 1. Montować do danego pojazdu tylko te felgi, które są dobrane zgodnie z Katalogiem Felg Aluminiowych, bądź Konfiguratorem felg ze stron Internetowych www.alcar.pl
 2. Montować i demontować Wyroby tylko w autoryzowanych serwisach obsługi.
 3. Z piast kół usunąć zabrudzenia i rdzę w celu właściwego ułożenia na niej felgi.
 4. Stosować wyłącznie zestawy montażowe (pierścienie i śruby/nakrętki) firmy ALCAR.
 5. Sprawdzić czy felga pasuje do danego pojazdu, przed montażem opony, przykręcając ją delikatnie do piasty i obracając, w celu sprawdzenia czy nic jej nie blokuje.
 6. Śruby i nakrętki kół dokręcać kluczem dynamometrycznym, zgodnie z momentem dokręcania podanym przez producenta pojazdu.
 7. W przypadku montażu felgi bez pierścieni montażowych, należy piastę koła posmarować pastą miedziową, lub ceramiczną w celu ułatwienia późniejszego demontażu felgi.
 8. Śruby/nakrętki zabezpieczające przed kradzieżą dokręcać i odkręcać tylko kluczem ręcznym.
 9. Felgi do pojazdów terenowych należy wyważać tylko na tzw. szpilkach. Po około 50 – 100 km należy wrócić do serwisu w celu ich dokręcenia.
 10. Felgi aluminiowe należy myć tylko delikatnymi detergentami, zmywając je ciepłą wodą.
strony internetowe © 2010 - 2023 SCHMER - Wszelkie prawa zastrzeżone.

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.